x
TS3

TS3

  TS3  12*3 CM         Taşyünü söve TS312*3 cm, 150 dns taşyününden..
TS1B
TS01B 15*4 CM       Taşyünü söve TS1B 150 dns taşyününden üretilmiştir. Boy: 120..
TS2

TS2

          TS2 12*3 CM   Taşyünü söve, TS2  150 dns taşyününden..